Image

  • Určení směrné ceny dle vyhlášky Ministerstva financí ČR č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, nebo zjištěné ceny dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, pro účely stanovení základu daně z nabytí nemovitých věcí při prodeji či koupi nemovitosti

  • Zpracování znaleckých posudků o určení obvyklé či zjistěné ceny nemovitosti dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v dalších případech, kdy tak stanovuje zákon

  • Vyhotovení kupních, darovacích a směnných smluv včetně návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí a poradenství v souvislosti s převodem vlastnického práva k nemovitostem

  • Spolupráce při vyplňování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí, především při zjištění údajů o nemovité věci nutných pro výpočet směrné ceny pro určení základu daně


  •     Kompletní nabídka služeb

  • Soudní znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 26.10.1989, č.j. Spr. 3994/89 pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí

  • Člen Komory soudních znalců České republiky

Image

Nahoru