Užitečné odkazy

 • Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí
 • Formulář daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí dle zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, včetně jeho příloh a pokynů k vyplnění


 • Nahlížení do katastru nemovitostí
 • Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. Nahlížení do KN je volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné.


 • Komora soudních znalců ČR
 • Komora soudních znalců ČR je dobrovolnou organizací a sdružuje znalce ze všech znaleckých oborů, kteří byli jmenováni Ministerstvem spravedlnosti a krajskými soudy. Na stránkách komory je možno vyhledávat znalce dle jednotlivých oborů a odvětví.


 • Sbírka zákonů ČR
 • Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv zveřejňovaný Ministerstvem vnitra ČR.


 • Justice.cz - oficiální server českého soudnictví
 • Přístup do veřejných rejstříků, zejména rejstříku obchodního a insolvenčního.


 • Businesscenter.cz
 • Portál obsahující užitečného informace z oblasti práva a daní.


 • Portál veřejné správy
 • Informace pro občany ČR, podnikatele a živnostníky.


 • Sreality.cz
 • Inzertní server pro koupi, prodej či pronájem nemovitostí.


  Nahoru