Služby související s převodem vlastnického práva k nemovitostem

  • Zjišťování obvyklé ceny nemovitostí
  • Spolupráce při zajištění podkladů nezbytných pro převod nemovitostí (výpis z katastru nemovitostí, snímek z pozemkové mapy atd.)
  • Spolupráce při zprostředkování prodeje nemovitostí
  • Vyhotovení kupních, darovacích a směnných smluv včetně návrhů na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • Poradenství v oblasti prodeje nemovitostí

  • Spolupráce při vyplňování daňového přiznání k dani z nemovitých věcí

  •     a další dle požadavků klienta

Termíny vyhotovení

  • Standardní doba vypracování ocenění nemovitosti do tří týdnů
  • V případě potřeby po dohodě i dříve
  • Předpokladem je zpřístupnění nemovitostí pro provedení místního šetření a dostupnost nezbytných podkladů, zejména výpisu z katastru nemovitostí
Nahoru